<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Category Archives: Pháp lý dự án

Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Dự Án

Dự án tuyến đường vành đai 2,5 được đánh giá là một công trình quan trọng trong việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông. Đây là tuyến đường huyết mạch khu vực Hà Nội nên cũng được các cấp chính quyền quan tâm, đốc thúc. Tháng 7 Năm 2013: UBND TP….

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Nghị Định thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Ngày 15/8/2019 Thủ tướng chính phủ ký Nghị Quyết số: 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Quyết định Phê Duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch

Ngày 26/11/2018 UBND TP.Hà Nội ký Quyết định số 6446/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc KDT mới Đại Kim – Định Công, tỷ lệ 1/500.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch khu đô thị mới Đại Kim – Định Công

🔴Dự án Khu Đô Thị Mới Đại Kim- Định Công🔴 Điều chỉnh tổng thể quy hoạch khu đô thị mới Đại Kim – Định Công Những ai đang quan tâm đến lĩnh vực Bất động sản hoặc là người mới tham gia vào lĩnh vực Bất động sản thì đều có thể biết được tầm…

Thành phố phê duyệt Nhiệm Vụ Điều Chỉnh Quy Hoạch Tổng thể

30/06/2017: Thành phố phê duyệt Nhiệm Vụ Điều Chỉnh Quy Hoạch Tổng thể Dự Án Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu Đô Thị Mới Đại Kim – Định Công

🔴Dự án Khu Đô Thị Mới Đại Kim- Định Công🔴 Góp ý kiến về nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu Đô Thị Mới Đại Kim – Định Công 🔸Dự án Khu Đô Thị Mới Đại Kim- Định Công🔸 đang được coi là một trong những dự án Bất…