<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Phê Duyệt Nhiệm Vụ Điều Chỉnh Quy Hoạch Tổng Thể Dự án Đại Kim Định Công rộng 109ha

Ngày 30/6/2017, thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể của dự án khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng về phía Bắc và Tây Bắc.

Phối cảnh tổng thể của khu đô thị Đại Kim – Định Công

Phối cảnh tổng thể của khu đô thị Đại Kim – Định Công

Vị trí dự án

Khu đất nghiên cứu để điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết mở rộng Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công nằm trên địa bàn phường Định Công và phường Đại Kim của quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Quy mô dự án

  • Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch: 135,76ha.
  • Dân số nằm trong quy hoạch: 24.000 đến 26.000 người.

Lý do điều chỉnh

Đồ án Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc dự án Đại Kim Định Công mới theo tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ ngày 17/6/2005.

Đến năm 2010, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận thông qua hồ sơ Đề xuất và chỉ định nhà thầu đàm phán Hợp đồng dự án đầu tư xây dựng đường 2.5 đoạn nối từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A theo hình thức BT.

Năm 2011, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 và  Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công theo tỷ lệ 1/500 có sự kết nối về giao thông. Đồng thời cũng có sự biến động về dân cư, nhiều khu vực có quy hoạch không phù hợp với thực tiễn dẫn đến phát sinh các đơn thư, khiếu nại. 

Vì vậy việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công theo tỷ lệ 1/500 là điều vô cùng cần thiết. Nó sẽ giúp khớp nối mạng lưới hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, cân đối quy mô dân số để từ đó phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị H2-3.

Phối cảnh của dự án đã được điều chỉnh

Phối cảnh của dự án đã được điều chỉnh

Mục tiêu của việc điều chỉnh

  • Giúp cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
  • ĐIều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng đất, giúp khớp nối các dự án có liên quan và các khu dân cư lân cận và rà soát các yếu tố hiện trạng. Đề xuất cơ cấu quy hoạch đảm bảo đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.
  • Xác định vị trí, quy mô của các khu vực.

Với sự điều chỉnh này sẽ giúp cho quy hoạch đô thị ở Hà Nội phù hợp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *