<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Quyết định cho phép thực hiện đồng thời dự án BT

🔴DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM – ĐỊNH CÔNG🔴

Quyết định của Chính Phủ cho phép thực hiện đồng thời với dự án BT

Công văn số 04/TTg-KTN Ngày 03/01/2014 của Thủ tướng Chính Phủ đồng ý việc UBND Thành phố giao dự án khác (Là dự án do Nhà đầu tư thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng BT) Để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án BT đầu tư xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, Hà Nội theo hình thức BT tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiến hành xây dựng nhanh chóng, góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thành dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *