<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Đường vành đai 2.5 – Quyết Định để Chủ Đầu Tư thực hiện đồng thời

Đường vành đai 2,5

Đường vành đai 2.5

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về việc phê duyệt thực hiện đồng thời dự án đường BT2,5 và khu đô thị Đại Kim – Định Công.  UBND thành phố Hà Nội đã quyết định giao dự án để chủ đầu tư thực hiện đồng thời dự án BT xây dựng đường 2.5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A).

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo về đầu tư và xây dựng dự án BT.

Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo triển khai xây dựng dự án khác đề hoàn vốn dự án BT.

Đường vành đai 2.5 là một tuyến đường nằm giữa vành đai 2 và vành đai 3. Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ được hoàn thành vào trước năm 2030. Tuyến đường sẽ giúp giảm tải giao thông ở khu vực Linh Đàm hiện nay cũng như sau khi dự án khu đô thị Đại Kim – Định Công hoàn thành.

Vị trí dự án khu đô thị Đại Kim – Định Công và đường vành đai 2,5

Vị trí dự án khu đô thị Đại Kim – Định Công và đường vành đai 2,5

Văn bản Quyết Định Giao Dự Án để Chủ đầu tư thực hiện đồng thời 2 dự án

Quyết Định Giao Dự Án để Chủ ĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *