<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Tag Archives: chứng nhận đầu tưu

Giấy Chứng Nhận đầu tư dự án BT khu đô thị mới Đại Kim-Định Công 109ha

Giấy chứng nhận đầu tư dự án BT do UBND tp Hà Nội cấp ngày 02/07/2013

Đến ngày 02/07/2013 UBND tp Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án BT công trình KĐT Đại Kim-Định Công cho hai nhà đầu tư là công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HUD) cùng công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà sau…