<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Tag Archives: giải phóng mặt bằng dự án đại kim định công

Cắm mốc giới chuẩn bị công tác GPMB dự án KĐT mới Đại Kim Định Công

Vị trí dự án KĐT mới Đại Kim Định Công

Dự án khu đô thị mới Đại Kim Định Công đang trong quá trình xúc tiến đẩy mạnh hoàn thiện. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc cắm mốc giới chuẩn bị công tác GPMB dự án KĐT mới Đại Kim Định Công. Vị trí dự…