<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Tag Archives: KĐT Mới Đại Kim- Định Công 109Ha

Hợp Đồng BT, dự án KĐT Mới Đại Kim- Định Công Rộng 109Ha

Hợp đồng BT dự án Đại Kim Định Công

Dự án KĐT Đại Kim-Định Công theo hợp đồng BT – Ảnh minh họa: Internet Hợp đồng BT là gì? BT là tên gọi tắt của hợp đồng xây dựng – chuyển giao được thực hiện và ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư dự án hạ tầng…