<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Tag Archives: khu đô thị mới Đại Kim Định Công

Phê Duyệt Nhiệm Vụ Điều Chỉnh Quy Hoạch Tổng Thể Dự án Đại Kim Định Công rộng 109ha

Phê Duyệt Nhiệm Vụ Điều Chỉnh Quy Hoạch Tổng Thể Dự án Đại Kim Định Công rộng 109ha

Ngày 30/6/2017, thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể của dự án khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng về phía Bắc và Tây Bắc. Phối cảnh tổng thể của khu đô thị Đại Kim – Định Công Vị trí dự án Khu…