<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0946.83.6666

Tag Archives: pháp lý dự án

Đại Kim- Định Công 109Ha – quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể

Văn bản pháp lý

Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu kỹ về cơ sở pháp lý cũng như nội dung của quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể dự án khu đô thị mới Đại Kim Định Công. Cảnh quan khu đô thị mới Đại Kim Định Công – Ảnh minh họa: Internet…